BOYSWEB için hazırladığım logo tasarım çalışması.

BOYSWEB

KURUMSAL VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ
Modern işletmelerde, işletmenin verimliliği ve kalitenin mutfağı bakım yönetim sistemleri olduğu fark edilmiştir. Mutfağı kontrol altına almadan işletmenin kalite ve verimliliği kontrol altına alınamaz. Kurumsal Bakım kültürünü oluşturmak ancak Bakım/Varlık Yönetim Sistemi ile mümkündür. BOYSWEB; Fonksiyonalite, rapor ve grafik zenginliği ile kullanım kolaylığı açısından başta Türkiye’nin en büyük işletmelerinde olmak üzere en yaygın kullanılan Bakım/Varlık Yönetim Sistemi’dir.

BOYSWEB hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.