Maximum Hayat için hazırladığım logo tasarım çalışması.

Maximum Hayat

Sanat, insanlığın her devrinde kendini göstermiştir ve anlatım aracı olarak kullanılmıştır. Kullandıkları dilden hariç olarak, insanlar sanatı; milletleri, çağları tanıtmak için bir başka dil olarak ele almıştır. Bu sebepten sanat toplumdan soyutlanamayacak bir unsurdur.

Sanat toplum ile, toplum sanat ile anlam ifade eder. İcracısı kullandığı aletlerle o toplumun dil, din, ırk, örf ve adet gibi öz değerlerini yansıtır. Sanat güzeldir. Güzeli ortaya çıkarır. Eğer ki usta ellerle tezahür ederse güzelin kendisi sanat olur.

Maximum Hayat hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.