Sis Akademi için hazırladığım web site tasarım çalışması.

Sis Akademi

Misyonumuz
Türk Ticaret Kanununa göre Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayı ile iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personelleri eğitimleri vermek hedeflenmiştir. Belirlenmiş misyon doğrultusunda eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürüterek, karlılık ve paydaşların mutluluğu artırılarak, ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Vizyonumuz
Bakanlık yetkisi ile sürdürülen eğitimleri uluslararası normlara taşımak, akreditasyonunu sağlamak ve global temsilcilikler aracılığıyla iş güvenliği eğitimlerini dünya geneline yaygınlaştırmak orta vadeli hedef olarak belirlenmiştir.

Web Sitesini Ziyaret Edin